Yixing Cleanwater Chemicals Co.,Ltd.
Công ty
Sản phẩm
Đại lý làm mất nước
Polyacrylamide Pam
Poly Dadmac
Bột chitosan
Axit isocyanuric
Chất làm đặc
Polyamine Polymer
chất chống tạo bọt
Dicyandiamide DCDA
Các đại lý vi khuẩn
Chất định chuẩn màu
Poly Aluminum Chloride
Nhôm chlorohydrat
Loại bỏ kim loại nặng
Hóa chất khử mùi
Hóa chất khử nhũ tương
Chất tách nước dầu
Hóa chất xử lý nước
Sơn Coagulation
Chất làm mềm
Nhôm Sulphate
Poly Ferric Sulphate